Visie en Werkwijze

Onze visie:
Wij willen kinderen en jongeren in ons gezin opvangen en hen vanuit een warm en liefdevol gezin de mogelijkheid geven op te ontwikkelen waar ze goed in zijn en te worden wie ze kunnen zijn.

Werkwijze:

Binnen “Gezinshuis LOF” werken wij veel vanuit de theorie van de ‘Transactionele Analyse’. Dit is een model om inzicht te krijgen in persoonlijkheden, onderlinge verhoudingen en communicatie (transacties).

Belangrijk onderdeel hierin is ‘de dramadriehoek’. Hierbinnen willen wij jongeren leren om zelf de regie te leren nemen en houden over hun leven. Wat er ook gebeurd is in je leven, je staat nu ‘hier’ en mag vanuit ‘hier’ zelf het roer weer vast houden en zelf keuzes gaan maken. Welke keuzes je maakt zijn bepalend voor wie en wat in de toekomst. Daarom willen wij jongeren helpen bij het leren maken van goede en verstandige keuzes.

Daarnaast werken wij veel ‘beeldend’, door visueel maken (in een narratieve vorm) van situaties, patronen of gebeurtenissen worden deze meer inzichtelijk en beter te begrijpen voor alle jongeren individueel.