Wat is een Gezinshuis?

Een gezinshuis:

  • Kleinschalig

  • aandacht voor het individu

  • maatwerk

  • accent op het normale leven

  • met respect en betrekken van eigen netwerk

Het onderstaande filmpje legt op een simpele en mooie manier uit wat een gezinshuis is:

https://youtu.be/4L7JBszE0oA

Zoals in het filmpje beschreven is een gezinshuis een ‘kleinschalige woonvorm voor jeugdigen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen en ook niet in een regulier pleeggezin’.

In het gezinshuis wonen de gezinshuisouders, met hun eigen kinderen, zij zijn dus 24/7 een vaste en veilige basis binnen het gezin. Gezinshuisouders bieden een professionele begeleiding aan de jeugdigen die bij hen mogen wonen.

Belangrijk is dat een gezinshuis zijn grootste kracht haalt uit ‘het gewone’ leven. Een gezinshuis is daarom ook in een normaal huis, in een gewone wijk en midden in het ‘leven’.

Als het huis niet lukt

In een gezinshuis wonen gemiddeld 3 tot 6 uithuisgeplaatste jongeren. Soms komt de ontwikkeling en veiligheid van jongeren in gevaar door de gezinssituatie van waaruit ze komen. Als het thuis niet meer lukt, wordt tot uithuisplaatsing besloten. Meestal gedwongen, soms vrijwillig. Wij zijn ervan overtuigd dat deze jongeren het beste af zijn als ze binnen een gezinsverband opgroeien. Door middel van het gewoneleven in een gezin, is het mogelijk om weer een basisgevoel van veiligheid te ervaren en om volop mee te doen in de maatschappij en zo zelfvertrouwen op te bouwen. We gaan uit van de mogelijkheden in plaats van beperkingen. Iedereen is uniek en beschikt over bijzondere capaciteiten en talenten. Daarop ligt de focus in plaats van op wat niet goed gaat.

Wij vinden het belangrijk om goed contact te hebben met de biologische ouders van de jongeren.

Wij zien onszelf dan ook als opvoeder en niet als plaatsvervangend ouder. Het betrekken van ouders kan op verschillende manieren en willen we toespitsen op wat voor het kind en het gezin van herkomst belangrijk is.

De kracht van gezinshuisouders

In een gezinshuis vinden kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid. Vaak is er sprake van complexe problematiek die vraagt om professionele begeleiding. Gezinshuisouders zijn experts in opvoeden. Ze hebben altijd een achtergrond in de zorg voor jeugd. En beschikken over de juiste eigenschappen waarmee ze kinderen kunnen leren om weer vertrouwen in volwassenen te ontwikkelen, toegespitst op de individuele behoeften van de jeugdigen.

Meedoen in het gewone gezinslevenvinden we belangrijk, kinderen en jongeren mogen (ondanks hun problematiek) gewoon kind zijn en leren van de dingen die in een gezin gebeuren. Daarbij bieden we als gezinshuisouders professionele ondersteuning en begeleiding waar dit nodig mocht blijken zodat de gezinssituatie’  voor alle kinderen fijn en prettig is.

De gezinshuisouders zijn binnen de franchiseformule van Gezinshuis.com, zelfstandig ondernemer.