Wat kunnen wij bieden?

Binnen “Gezinshuis LOF” willen we graag ons steentje bijdragen in het laten ervaren van een veilige gezinssituatie en van hieruit ontwikkelen van vaardigheden en persoonlijke kenmerken. Belangrijk is dat we hopen binnen ons gezinshuis een basis te kunnen leggen die de jongeren de rest van hun leven mee kunnen nemen en hen mogelijkheden geeft waar ze voor altijd uit kunnen putten.

Gezinshuis LOF biedt 24uurs opvang van jongeren.

Door de ons opgedane kennis en kijkend naar onze kwaliteiten en vaardigheden bieden wij plaatsen aan:

  • in de leeftijd vanaf ongeveer 10 jaar

  • zowel jongens als meisjes

  • jeugdigen uit de reguliere jeugdzorg (waarvoor een plaatsing in pleegzorg niet passend is)

  • jeugdigen met psychiatrische problematiek

  • jeugdigen met LVB problematiek

Wij zijn gespecialiseerd in problematieken gericht op gehechtheid, trauma en ASS.

In het voortraject richting de plaatsing willen wij samen met de plaatser kijken of er sprake is van een match met de jeugdige. Voor ons is het traject van matching heel belangrijk, we willen hier dan ook ruim de tijd voor nemen. Hierbij valt te denken aan verschillende gesprekken, met jeugdigen zelf en /of hun netwerk. Ook geloven wij dat het belangrijk is om een aantal keer mee te draaien en hierbij te kijken of de match gevoelsmatig ook klopt.

Op dit moment is er binnen “Gezinshuis LOF” geen vrije plaats